Strona główna
  zdania złożone współrzędnie podrzędnie wykresy

anusiaa27

Temat: Praca Domowa
musiała nad tym trochę przysiąść. Zdania podrzędnie złożone na lekcji są zazwyczaj długie i dzielą się na ok. cztery tych części. Czasami jest jakaś wypowiedź wtrącona, więc wykres wygląda: 1a...2...1b. No,...
Źródło: pisarze.adresforum.pl/viewtopic.php?t=24Temat: Czy to jakiś kryzys wieku... "mniejszego"? xD
Rok temu przystąpiłem do egzaminu gimnazjalnego i z języka polskiego zdałem go na 90%. Jeśli chodzi o rozbiór logiczny - nie uczyłem się tego. Natomiast rozbiór gramatyczny, to kiedy mamy zdanie wielokrotnie złożone to musimy podzielić zdania na części i ustalić: 1. Która część zdania jest zdaniem głównym 2. Następnie, która część jest podrzędne lub współrzędne złożona i musisz uwzględnić wobec, której części zdania. 3. Zdania podrzędne mogą być podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe i okolicznikowe czasu, miejsca, sposobu, przyzwolenia, warunku oraz celu. 4. Zdania współrzędnie złożone dzielimy na: łączne, rozłączne, wynikowe, przeciwstawne. 5. Zdania współrzędnie złożone mogą być z imiesłowowym równoważnikiem zdania; wypowiedzeniem rozerwanym, wypowiedzeniem rozwijającym. (poczytaj o tym więcej). 6. Kiedy zrobioną masz analizę zdania, robisz pod tym wykres. Na pewno znajdziesz o tym...
Źródło: forum.dziennikarzpress.pl/viewtopic.php?t=71 Odnośniki
 : anusiaa27
 : zdania z polskiego na Ang w Present Simple
 : zdania celowe i przydawkowe jezyk angielski
 : zdania Past Simple i Continuous
 : zdania celowe cwiczenia angielski
 : zdania przykładowe w Past Simple
 : zdania grupa krwi Genetyka
 : zdania na temat zbierania grzybow
 . : : .
Copyright (c) 2008 anusiaa27 | Designed by Elegant WPT